بازدید کل: 86350

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 102

خلاصه مباحث جلسه روز دوشنبه 24/7/96

خلاصه مباحث جلسه روز دوشنبه 24/7/96
نحوه پیگیری فعالیتهای شورا در خارج از شهرستان 
بررسی روند پیگیری اسناد زمینهای شهرک هلال
بررسی روند بررسی پرونده ها در کمیته توافقات
تصویب مزایده فروش سه قطعه زمین هفتاد، صد و یکصدو پنجاه متری 
بررسی قرار دادهای دو تن از شهروندان با شهرداری ناحیه یک
قرائت درخواست اهالی صالح دشت.
بررسی طرح نصب سردیس شهدای انقلاب در محل شهادت .
برنامه ریزی جهت بازدید از آموزشگاه استثنایی امید و موزه علوم.

تاریخ ارسال: 1396/7/25
تعداد بازدید: 261
ارسال نظر