بازدید کل: 81996

بازدید امروز: 2

بازدید دیروز: 2

ازدیگرافتخارات شورای چهارم ادامه تملک وآزادسازی خیابان مسلم اباد می باشد .

این خیابان بعداز بیست وپنج سال که آرزوی دیرینه وخواسته به حق  مردم  این منطقه بود به لطف الهی باتلاش زایدالوصف عزیزان شورای چهارم به مرحله بهره برداری رسید .

لازم به ذکراست که فعالیت در این محور ازشورای دوم  آغاز شده بود وتلاش همه عزیزان شورای شهر درادوار مختلف ستودنی است.

تاریخ ارسال: 1396/3/7
تعداد بازدید: 180
ارسال نظر