بازدید کل: 81996

بازدید امروز: 2

بازدید دیروز: 2

افتخارات شورای چهارم /7/جاده سلامت

یکی ازمشکلات شهروندان  آران وبیدگل درحوزه بهداشت ودرمان دسترسی مشکل به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان بوده است ،دراین راستا تلاش درجهت احداث جاده سلامت ازمحور میدان ولی عصر وبلوارشهد قاسم پور به سمت بیمارستان بهشتی بوده است که کارمطالعاتی آن به لطف الهی انجام شد وهمچنین آزادسازی  وتملک این محور ورفع معارضین تاانتهای حوزه استحفاظی شهر آران وبیدگل صورت گرفت وخوشبختانه درحدزیراسفالت وجدولگذاری آماده ادامه فعالیت می باشد.

 

تاریخ ارسال: 1396/3/3
تعداد بازدید: 202
ارسال نظر