A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل - نمایش اخبار - شهروند نگران ونگرانی او(ایمیل)

بازدید کل: 143892

بازدید امروز: 23

بازدید دیروز: 76

شهروند نگران ونگرانی او(ایمیل)

علي ali@yahoo.com   لطفا طوري مديريت كنيد كه بهانه به بيدگلي ها داده نشود از اختلاف دوري كنيد حق و حقوق کسی را نمي خواهيم. ما مردم شهرستان از اين همه دشمني وكينه توزي خسته ايم كاش مي شد از اين شهر بروم.

 

نظریک کاربر دراین پست نمایش داده شده است؟آنچه دربالا مشاهده می فرمایید نظر یک شهروند آرانی از شهر آران وبیدگل است اوهم مثل ماغصه دارناملایمات است .ماهم مثل اوازبی اعتمادی رنج می بریم وماهم قضاوت های ناحق آزرده ایم ، ایا شهر نیازمند وحدت است ؟کسانی که دم ازوحدت می زنند آیامی توانند مسیرهای بهتری راانتخاب کنند؟چه کسانی به وحدت کمک می کنند؟چه کسانی دربین آحادمردم به دورازتقوا بدبینی ایجادمی کنند ؟چه چیزی به دست آورده اند؟وقص علی هذا

گاهی برخی راه رادرست می روند ولی درست راه نمی روند وبرعکس گاهی درست راه می روند ولی راه درست رانمی روند وبدتر ازهمه این که هستند افرادی که نه درست راه می روند ونه راه درست می روند .حالا این سوال پیش می آید که اولا راه درست چیست؟

به چه سمتی باید برویم؟چطوری برویم؟سوالاتی زیادی ذهن شهروندان رامشغول کرده است ؟درد شهرمان چیست؟درمان آن کجاست؟چه کسانی  دلشان برای رشد وتوسعه درشهر می تپد؟

درشهری که بیش ازیک هزاروصلت درحوزه خانواده اتفاق افتاده است،شهری که به راحتی باهم مراوده ورفت وآمدمی کنند،مردمی که به سهولت باهم دادوستددارند ،شهری که رزق وروزی خودرادرکنارهم به دست می آورند ودرشادی وغم ها ،همراه وغمخوار هم هستند مشکلش چیست؟دردش کجاست؟

دراین میان همه آحاد واقشارجامعه سهم دارند.همه وظیفه دارند به این وحدت کمک کنند.روحانیت  معمولادرجامعه  محور حرکت بوده است ودراین داستان هم مطمئنا نقش اساسی دارد.مطالبات حق مردم است وهمه مسئولین هم بایستی پاسخگوباشند.

 

شورای قانونی  اسلامی شهر هم تلاش کرده است باکمک شهردارمحترم وپرسنل عزیز شهرداری درجهت این رشد وتوسعه حرکت نماید وممکن است بهترهم بتواند حرکت کند.قطعا باراهنماییها ونقطه نظرات وپیشنهادات ارزنده وسازنده وبدون حب وبغض شما بزرگواران بهتر می تواند این مسیر سخت رابپیماید .منتظر پیشنهادات شما هستیم.

دردشهرچیست؟درمان کجاست؟(چه بایدکرد؟)

شماره های تماس:54721503

09131617600

09133620320

ایمیل:saidy1347@gmail.com

            info@aranvabidgolshora.ir

 

تاریخ ارسال: 1393/4/19
تعداد بازدید: 1542

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

ارسال نظر