A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل - نمایش اخبار - کمیته ورزش شورای اسلامی شهر وهفته تربیت بدنی

بازدید کل: 143997

بازدید امروز: 65

بازدید دیروز: 63

26 مهر ماه روز تربيت بدني و ورزش گرامي باد

 
 

26 مهر ماه روز تربيت بدني و ورزش گرامي باد

روز تربيت بدني همه ساله  26 مهرماه  به منظور آشنايي جامعه با اهميت و اثرات کاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي،  ترويج ورزش در خانه و خانواده و هدايت جامعه به ورزش هاي همگاني برگزار مي شود.

ورزش و فعاليت فيزيکي در سلامت روان نيز مؤثر است. مطالعات نشان مي دهد که موارد افسردگي، اضطراب و .... در اثر فعاليت فيزيکي بهبود يافته  است.

ورزش و فعاليت جسماني به همراه رژيم غذايي مناسب، عدم استعمال مشروبات الکلي ودخانيات و انجام مراقبت هاي دوره اي، در پيشگيري از بيماري ها و رسيدن به بالاترين سطح سلامتي و بازدهي اقتصادي و اجتماعي نقش دارند.

ورزش هاي سبک مانند پياده روي، باعث مصرف انرژي شده و سهم بسيار مهمي در کنترل وزن و کاهش چربي در بدن دارد. همچنين فعاليت فيزيکي سبک و منظم از طريق تقويت کارکردهاي ايمني، باعث افزايش سطح فعاليت سیستم ایمنی دربدن می شود.

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس مهرآبادی مراتب تبریک مجموعه شورای اسلامی شهر آران وبیدگل  راخدمت همه دست اندرکاران امرورزش شهرستان ابلاغ می نماید ورشد ورزش همگانی وقهرمانی رادرهمه عرصه ها باهمکاری جمعی دستگاههای مرتبط وهمراهی ورزشکاران رادورازدسترس نمی داند.

تاریخ ارسال: 1393/7/26
تعداد بازدید: 1029

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

ارسال نظر