A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل - نمایش اخبار - دوستداران سرمحله

بازدید کل: 143892

بازدید امروز: 23

بازدید دیروز: 76

دوستداران سرمحله

نشست  کمیته فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر وشهرداری بادوستداران محله سرمحله امروزبرگزارشد

سخنگوی شورای اسلامی شهر ورییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر عنوان کرد:

سرمحله یکی ازمحله هایی است  شاهراه جیاتی شهرمحسوب می شود ودرواقع می توان ازآنبه عنوان یکی ازچشمان شهریادکنیم /چشم اندازهلال بن علی علیه السلام اهمیت موضوع رابیشترمی کند وازنظر جفرافیایی هم یکی ازمحلات بزرگ شهر محسوب می شودهم مرزی به محله قاضی وسرکوچه دراز وولی عصر وکوی ازادگان وکوی بهار ومحله بازار ،که کمتردرعرصه عمرانی توسعه یافته است ودرطول سالهای گذشته به نظرمی رسد موردبی مهری وکم توجهی قرارگرفته است وبرنامه خاصی هم برای آن وجودنداشته است .

ولی اگرکمی عمیق تربه این محله بنگریم حضورآنان درجوزه های اجتماعی وفرهنگی وسیاسی غیرقابل انکاراست وشاهد حضورفعال آنان به ویژه جوانان وتحصیلکردگان درتصمیم سازیها وتصمیمگیری های آنان هستیم .

نقش انان په خصوص دردوران انقلاب ودفاع مقدس هم تاثیرگذاربوده است .وجود موسسه فرهنگی  مذهبی  وعلمی حضرت زینب (س) خواهران که استارت آن در سال 1357د راین محله زده شده است  وهفت مجمع قرآنی فعال درطول سال وبه خصوص درایام ماه پربرکت رمضان وبرگزاری جشن باعظمت ولادت باسعادت کریم اهل  بیت امام حسن مجتبی علیه السلام وآذین بندیهایی خیابانها درمناسبت های مختلف سال بخشی کوچکی ازفعالتهای عظیم اینبزرگواران است.

نکته مهم نگاه فرهنگی  درقالب تهیه بسته های فرهنگی برای میهمانان درجشن امام حسن مجتبی (ع) آنان قابل تکریم است.

درادامه گزارشی هم ازوضع موجود شهرداری به سمع ونظر حاضرین درجلسه رسانده شدوسپس درخصوص اهمیت طرح محله دانایی محور باتشکیل گروه دستدارمحله مطالبی عنوان گردید.

درادامه حاج محسن صانعی دانشجوی دکترای مدیریت مالی ودیگرعضوشورای اسلامی شهرهم اشاره کردند که دراین طرح به دنبال اداره وهدایت محله ها توسط خودافرادمحل هستیم وسعی داریم ظرفیت محله ها شناسایی ودرجهت عمران وآبادانی محل ازآنان استفاده گردد.

نمکی رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی وعضوکمیته فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر وشهرداری هم داشتن طرح های عملیاتی برای محله ها راموردتاکیدقرارداد عنوان کردند که بایستی نیازهای محله ها تعریف واولویت بندی وبرنامه ریزی واجرایی گردد.

حاج رحمت اله حاجی جمالی عضودیگرکمیته فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر وشهرداری هم اشاره کردند که هرچه حضورمردم پررنگ تربوده ایت آبادانی هم بیشتربوده است وآبادانی مستلزم همکاری گروه دوستدارمحله باشورای اسلامی شهر وشهرداری است.درادامه هم تعدادی ازمیهمانان ازسرمحله به بیان خواسته ها وانتظارات خودپرداختند ازجمله:

تعیین خط پروژه درمحله سرمحله(جناب عظیمی)

همکاری بیشتر شهرداری درآزادسازیها وتملک مسیرپروژه(حاج امیرآفتابی)

نگاه محوری به محله سرمحله(دکترعباس نوروزی)

نگاه متوازن به همه محلات(سرکارخانم آفتابی)

درپایان حاج علی صیادیان نایب رییس شورای اسلامی شهر  ومهندس اکرمیان شهردارمحترم ناحیه یک برنگاه ویژه به محله هایی که کمترموردتوجه قرارگرفته است وتلاش درتوزیع عادلانه تربودجه وامکانات  تاکیدکردند.

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/6/30
تعداد بازدید: 2039

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

ارسال نظر