A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل - نمایش اخبار - عبورازبحران مالی

بازدید کل: 143894

بازدید امروز: 25

بازدید دیروز: 76

عبورازبحران مالی

 

عبورازبحران مالی

 

 

عباس شافعی-مسوول درآمد شهرداری آران و بیدگل

با آغاز دور جدید شورای اسلامی شهر، اولین اقدامی که در حوزه درآمد در شهرداری آران و بیدگل انجام شد شناسایی وضع موجود و بررسی نقاط ضعف و قوت بود تا بر اساس نتایج آن امکان تصمیم گیری و اتخاذ راهکارهای مناسب فراهم شود.

این فعالیت ها در سه محور انجام شد. ابتدا بودجه سال قبل و سال جاری شهرداری از حیث منابع درآمدی پیش بینی شده بررسی شد سپس با مقایسه میزان تحقق کدهای درآمدی سال قبل درصد تحقق و واقعی بودن پیش بینی ها مشخص شد و با آنالیز دقیق منابع درآمدی مشخص شد براساس اولویت درآمد شهرداری وابسته به چه کدهایی است.

در مرحله سوم مطالعات مورد نیاز برای اتخاذ راهکارهای مناسب برای تقویت کدهای موجود و شناسایی کدهای جدید در آمدی آغاز شد.
یکی از ساده ترین راه های کسب درآمد برای شهرداری ها افزایش سالانه تعرفه های عوارضی مثل پروانه ساختمان ، تراکم، تفکیک و...است که این روش در شهرداری آران و بیدگل مورد استفاده قرار نگرفت زیرا این راه ساده ترین روش تامین بخشی از درآمدهای شهرداری است ولی فشار آن مستقیم به شهروندان وارد می شود. ما  اگر افزایشی هم در سال جاری داشته ایم براساس اعلام استانداری و متناسب با نرخ تورم و تنها در برخی از کدها بوده است.
یکی از رهکارهایی که شهرداریها ناچارند به آن توجه کنند شناسایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار است متاسفانه در دوره های گذشته فروش زمین یکی از منایعی بوده که شهرداریها به آن وابسته بوده اند واین منبع فنا پذیر اکنون دیگر وجود ندارد نه دیگر زمینی  در اختیار شهرداری هست نه قرار است توسعه ی جدیدی در شهر اتفاق بیفتد و این موضوع مانند یک شوک سخت وضعیت مالی شهرداری را تحت تاثیر قرارداده است که تحمل این شوک و عبور از بحران آن نیز یکی از برنامه ها و تلاش های مدیریت جدید شورا و شهرداری آران و بیدگل بوده است.

که به سلامت از آن عبور کرده است البته این به آن معنا نیست که شهرداری هیچ وقت و در هیچ شرایطی اقدام به مزایده فروش زمین نخواهد کرد بلکه به این معنا است که فروش زمین به عنوان منبع اصلی درآمدی شهرداری نخواهد بود و شهرداری تلاش کند منابع پایدار جایگزین ایجاد کند.

تاریخ ارسال: 1393/5/30
تعداد بازدید: 1163

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

ارسال نظر