A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل - نمایش مقالات - کنکاشی بروضعیت فضای سبز آران وبیدگل

بازدید کل: 143996

بازدید امروز: 64

بازدید دیروز: 63

کنکاشی بروضعیت فضای سبز آران وبیدگل

130هکتار فضای سبز آران وبیدگل

1/98مترمربع سرانه فضای سبز هر شهروند

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا,کاهش آلودگی صوتی,تعدیل دما,افزایش رطوبت نسبی,تلطیف هوا وجذب گرد و غبار است.مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها,کارکردهای زیست محیطی آنها است که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی مقابله نموده,سبب افزایش کیفیت زیستی شهرهامی شوند. در زمان حاضر شهرسازی از بعد اهمیت محیط زیست شهری اهمیت بسزایی یافته و به عنوان ضروری ترین عنصر توسعه پایدار مطرح می باشد.افزایش روزافزون جمعیت باعث تخریب منابع طبیعی,محیط زیست و باعث آلودگی هوا گردیده است و این در حالی است که حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی وظیفه همگان تلقی می شود. در میان نوشته های علما و احادیث و قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است از مجموعه آیات و احادیث چنین به دست می آید که : 1 . نگاه به فضای سبز غم های انسان را می زداید. به او آرامش بخشیده و اورا شاد وخوشحال می کند. 2 . بهره مندی از فضای سبز حالت یاس و نومیدی را از انسان دور کرده و شور و امیدی در او ایجاد و یا تقویت می کند. 3 . فضای سبز تاثیری قابل توجه در درمان بیماری های روحی و روانی دارد به طوری که این مشکلات با نگاه کردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس کشیدن درفضای سبز از میان می رود. 4 . ارتباط با فضای سبز موجب نشاط و موجد انگیزه برای حرکت به سوی تعالی و تکامل است. فضای سبز به ویژه کاشت صحیح درختان میتواند بر روی مصرف انرژی در ساختمان ها تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد.هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمانها در صورت کاربرد درست درختان کاهش می یابد .درختان باعث جذب 9درصد انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلی ساختمانها را می توانند کاهش دهند.اگر درختان در نقاط مناسبی کاشته شوند که سایه انداز آنهانقاط معینی از ساختمان ها را بپوشاند به صرفه جویی چشمگیری در مصرف سوخت می انجامد با توجه به کارکردهای مهم فضای سبز شهری و نقش مهم آنها در توسعه پایدار شهری از این بررسی در می یابیم که در واقع ایجاد فضای سبز مطلوب راه حلی برای بسیاری از مشکلات حاد شهری است که علاوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر در مقولات زیبایی شناسی و ادراک هویت موثر می باشد که می تواند از تخریب اقتصادی و فیزیکی افت کیفیت زندگی ،آلودگی ،تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر پیشگیری کند و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر و پیرامون آن آورده و مردم را تشویق به حضورداوطلبانه می نماید. یکصدوسی هکتار فضای سبزتحت پوشش شهرداری آران وبیدگل است وسرانه فضای سبز هرشهروند آرانی وبیدگلی1/98مترمربع است که استاندارد آن ۱۰-۷مترمربع می باشد ونگهداری وحفظ  فضای سبز  درقلب کویرودرواز کویرمرکزی ایران ومشکل کم آبی وهوای گرم وخشک  هنرمندی می خواهد که البته درحال حاضر توسط 88نیرومدیریت می شودودراین مسیرحمایت شهروندان ضرورت اجتناب ناپذیراست و می تواند کمک بزرگی به شهرداری آران وبیدگل باشدولازم است ازاین احساس مسئولیت پذیری شهروندان تشکرنماییم.لازم به ذکراست که شهرستان همجواریعنی کاشان دارای 800هکتارفضای سبزاست که توسط 260نیرواداره می گردد .

تهیه:

احمدرضاسعیدی

تاریخ ارسال: 1393/4/14
تعداد بازدید: 3862

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error:

Filename: helpers/my_captcha_helper.php

Line Number: 246

ارسال نظر